Interimsuppdrag / Personaluthyrning

Är ni i behov av en konsult? Då har ni hamnat rätt. Med lång erfarenhet inom ekonomi är vi den smidiga och temporära lösningen vid t.ex. sjukdom, föräldraledighet eller i ett förändringsskede där resurserna inte räcker till.

Interimsuppdrag / Personaluthyrning

Vad vi erbjuder

  • Financial Controller
  • Ekonomichef
  • Ekonomiansvarig
  • Ekonomiassistent
  • Redovisningsansvarig
  • Redovisningsekonom
  • Redovisningschef
  • Auktoriserad Redovisningskonsult


Kunnig och erfaren konsult

Kazozabyrå AB:s kunnig konsult har en bred professionell kunskap inom konsult. Ni kan vara helt trygga med att vår konsult alltid är uppdaterad angående nya lagar och regler och utför arbete i hög kvalitet.

Sänk era kostnader

Vid personaluthyrning tar vi fram den mesta effektivaste och billigaste betalningsplan för dig. Ni kan välja att betala fast kostnad eller timvis. Ni undviker även dyra personalkostnader som semester, pension etc.